Vårt februarimöte

Vårt februarimöte, tillika vårt årsmöte, var välbesökt med 22 medlemmar närvarande. Vi började mötet med en tyst minut för vår tidigare ordförande Åke Tegbäck, vars jordfästning skulle äga rum dagen därpå.

Därefter var det dags för vår gäst Peter Heljesten, från Enskede fotoklubb och representant för Riksförbundet Svensk Fotografi, RSF, i Stockholmsområdet, att framträda. Peter berättade informativt och instruktivt om RSF:s verksamhet och vad de kan erbjuda de 130 anslutna fotoklubbarna, varav vår är en. Vi har all anledning att verkligen utnyttja alla de möjligheter som vårt medlemskap i RSF erbjuder.

Efter Peters framträdande vidtog årsmötesförhandlingarna. De bjöd inte på några överraskningar. Läget inom fotoklubben är gott, medlemsantalet går uppåt och ekonomin är tillfredställande. Eva Lind Johansson valdes in som suppleant i styrelsen efter Jim Emanuelsson. Därigenom kommer antalet kvinnliga styrelseledamöter, två av sex, att matcha antalet kvinnliga medlemmar, och det känns rätt och bra. Det är verkligen roligt att antalet kvinnor i klubben har ökat så markant på senare år.

På årsmötet beslutade vi också, på grundval av en inkommen motion, att vara striktare med de tidsramar som våra gästande bildvisare och föreläsare ska hålla sig inom, nämligen högst en timme. Längre än så kan man nog inte räkna med att engagera sin publik. I återhållsamheten visar sig mästaren, som det heter. Och då hinner vi också avsluta våra möten senast kl 22, vilket var ett annat önskemål i motionen.

Vi bestämde också att på prov utöka antalet fotoutflykter till två på våren och två på hösten. Vi återkommer med mer information om detta senare.

Efter fikapausen som följde var det dags för vår egen Barbro Julstad att visa bilder från Öland, där vi förstod att hon har en god bit av sitt hjärta. Det syntes verkligen i hur hon hade fångat det särpräglade öländska landskapet och dess flora och fauna. En handfull av Barbros bilder illustrerar det här inlägget. Tack för ditt framträdande, Barbro! Vi ser fram emot att få se fler bilder av dig framöver!

Som sista punkt på programmet blev det sedan Stefan Öbergs tur att visa hur han hade redigerat två bilder ytterligare som han hade visat tidigare och bett om synpunkter på. Det var intressant att se hur skicklig redigering verkligen kan förhöja upplevelsen av en bild!

När vi ses nästa gång, torsdagen den 2 mars, får vi besök av fotograf Denny Lorentzen, som ska ge oss en inblick i hur det är att vara reportagefotograf. Det är något ni inte vill missa! Och då ska vi även lansera en ny stående programpunkt på våra möten: ”Månadens tema”. Alla är välkomna att ta med sig en bild som illustrerar det aktuella temat och visa den. Utan att det är frågan om en tävling. Vi bara pratar om bilderna och kommenterar dem. Kan bli hur kul som helst! Temat för mars är ”Energi”. Leta energiskt i ert fotoarkiv efter sådana bilder eller – kanske ännu hellre – gå ut och ta en bild som illustrerar temat.

Väl mött den 2 mars!

Anders

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *