Vårt årsmöte

I förra veckan hade vi vårt årsmöte i fotoklubben. Själva årmötesförhandlingarna avlöpte som väntat smidigt. Det blev inga förändringar i styrelsen och bland de övriga funktionärerna. De vars mandat löpte ut lät sig omväljas. Enda förändringen var att Marcus tar över som tävlingsledare efter Richard, som nu kan koncentrera sig på att vara ordförande. Så här ser alltså klubbledningen ut även i år:

Ordförande: Richard Kollig
Skattmästare: Anders Larsson
Sekreterare: Lars-Erik Görjevik
Tävlingsledare: Marcus Wiklund Windus
Suppleanter: Christina Fjellström och Jim Emanuelsson

Vidare bestämdes att höja medlemsavgiften till 500 kr för fullbetalande medlemmar och 250 kr för hedersmedlemmar, familjemedlemmar och ungdomsmedlemmar.

I övrigt finns det inget särskilt att rapportera från årsmötesförhandlingarna.

Efter kaffepausen delades vårt vandringspris ut till vår regerande klubbmästare, Christer Johansson, med en varm applåd för hans framgångsrika deltagande i fjolårets klubbtävlingar. Grattis Christer! Mycket välförtjänt!

Som nästa programpunkt visade Ingela och Lasse bilder från sin senaste resa, som gick till Ecuador och Galapagos. Vi fick se talrika fascinerande bilder på den märkliga floran och faunan på Galapagosöarna, med leguaner och andra ödlor, jättesköldpaddor, sälar och sjölejon, fregattfåglar och flamingos och kolibris. Allt fångat på bild med Ingelas och Lasses mästerskap. Det var som alltid mycket hög klass på bilderna, både tekniskt och i fråga om motiv och komposition. En högst njutbar bildvisning! Tack, Ingela och Lasse!

Därefter pratade vi om att vi borde bli mer aktiva på Instagram. Ett tips är att om man lägger upp en bild på sitt Instagramkonto och hashtaggar den med #sundbybergsfotoklubb kommer den även att visas för alla som söker på den hashtaggen. Ett enkelt sätt att visa sina bilder för alla som är intresserade av vårt bildskapande inom klubben.

Avslutningsvis diskuterade vi hur vi skulle kunna tillgodose de önskemål som framkommit från flera medlemmar om handledning i olika fotofrågor, såväl tekniska som bildmässiga. Vi bollade olika förslag som sträckte sig från enskild handledning med en kunnig medlem som mentor till en fast programpunkt vid varje möte där man tar upp och diskuterar frågor som medlemmarna lagt i en virtuell frågelåda och som de vill få belysta. Det blir spännande att se vilka fastare former som det här kommer att ta.

Vi ses härnäst torsdagen den 5 mars. Väl mött då!

/Anders Larsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *