Rapport från årsmötet

Från fotoklubbens årsmöte, som ägde rum torsdagen den 4 februari, kan följande rapporteras.

Det blev en del förändringar i den nya styrelsen, eftersom Peter Barklund, vår mångårige sekreterare, hade undanbett sig omval. Så här fördelades styrelseposterna och andra förtroendeposter:

Ordförande – Andreas Lindgren
Sekreterare – Jan Ericsson
Skattmästare – Anders Larsson
Ledamot – Elisabeth Thungström
Ledamot – Jim Emanuelsson

Suppleant – Lars Backman
Suppleant – Jessica Björkwall

Revisor – Ove Walving
Revisorssuppleant – Richard Kollig

Valberedning – Jim Emanuelsson & Tomy Pettersson

Vi tackar Peter varmt för hans mångåriga förnämliga insatser som klubbens sekreterare och redaktör för vårt medlemsblad Linslusen!

Skattmästaren rapporterade att klubbens ekonomi var god, och det beslutades att medlemsavgiften skulle behållas oförändrad för år 2016, nämligen 400 kr för fullbetalande medlemmar och 200 kr för hedersmedlemmar, familjemedlemmar och ungdomar.

Ett nytt vandringspris överlämnades till fjolårets klubbmästare Jan Ericsson.

Det bestämdes att årets tävlingsprogram skulle se ut så här:

April – ”Frusen” – Enstaka bild
Maj – ”Diffus” – Enstaka bild
Oktober – ”Struktur” – Kollektion
November – ”Bäst före” – Enstaka bild

Efter årsmötesförhandlingarna vidtog bildvisningar av flera av våra medlemmar. Ingela och Lars visade bilder från Borneo och Svalbard, Gustav bilder från Hjälmare kanal och Richard bilder från Ekerö och Gamla stan. Det var omväxlande och fina och intressanta bilder som visades och som utgjorde en värdig avslutning på ett mycket lyckat årsmöte.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *