Årsmötet 2015

Årsmötet 2015 hölls den 5 februari i Sundbybergs museums lokaler. Vid mötet avgick Åke Tegbäck på egen begäran som föreningens ordförande efter många år på den posten. Till hans efterträdare valdes Andreas Lindgren. Den nya styrelsen fick följande sammansättning:

Ordförande: Andreas Lindgren

Sekreterare: Peter Backlund

Skattmästare: Anders Larsson

Ledamot: Bisse Thungström

Ledamot: Jessica Björkwall

Suppleant: Jan Ericsson

Suppleant: Lars Backman

Åke avtackades av Anders med följande ord:

”Käre just avgångne ordförande! Kära klubbkamrater!

I dag skriver vi historia i Sundbybergs Fotoklubb. Klubbens meste medlem har just dragit sig tillbaka från sin position i spetsen för klubben! Det känns konstigt, nästan overkligt! För mig, och säkert för oss alla, är du själva inkarnationen av klubben! Du har alltid funnits här, och alltid i en framskjuten position.

När jag gick med i klubben, i slutet av sjuttiotalet, hade du den funktion som jag har i dag, skattmästarens. Och så småningom blev jag först sekreterare och sedan ordförande, och jag hade glädjen att ha ett mycket gott samarbete med dig i styrelsen i åtskilliga år. Sedan fick jag så mycket att göra nere i Linköping att jag blev en “absent friend” och bara kunde vara revisor i klubben. Men sedan, efter pensioneringen, dök jag upp här igen, och fann att du nu var ordförande. Och inte bara för oss, utan i SVEFO också! Du har verkligen varit en förgrundsgestalt inom fotoklubbsrörelsen i vår landsända!

Jag nämnde nyss att jag kom med i klubben i slutet av sjuttiotalet. Och redan då var du gammal i gården! Jag har forskat lite i våra annaler och sett att du gick med redan 1959. Och då var du bara sexton år och gick alltså med som ungdomsmedlem. Förmodligen en av våra yngsta medlemmar någonsin! Du innehar vårt track record med god eller mycket god marginal till oss andra! I arkivet här på museet finns det bilder tagna av dig som är inte mindre än femtio år gamla! Bland annat från Paris, vill jag minnas. Vi tittade på dem för inte så länge sedan. Vi känner historiens vingslag i kväll, inte sant?

Och nu drar du dig alltså tillbaka! Och det tycker vi är väldigt tråkigt och vi kommer att sakna dig som ordförande, med ditt lågmälda och kultiverade sätt att leda våra möten och med dina många tänkvärda synpunkter och kommentarer och funderingar kring fotografi och kring fotoklubbsrörelsen i allmänhet och vår klubb i synnerhet. Men vi förstår dig till fullo! Du har dragit oändligt mycket mer än ditt strå till stacken. Utan dig hade vår klubb inte varit vad den är i dag. Så det är dig väl unt att i fortsättningen komma till våra möten som enskild medlem och bara låta dig underhållas av oss. Jag tycker vi borde försöka inrätta en särskild loge här på museet, där bara Åke får sitta, inte olik de äldre gentlemännen i Mupparna, och ömsom glädjas och ömsom förfasa sig och busvissla åt vad vi andra gör på scenen!

Så vi ser verkligen fram emot att få se dig hos oss i fortsättningen också, och som ett litet uttryck för vår djupa tacksamhet för allt du gjort för vår klubb under så många år ska vi be att få överlämna en present till dig. – Tack, Åke!”

Efter de sedvanliga årmötesförhandlingarna kunde vi avnjuta ett mycket uppskattat framträdande av vår inbjudna gäst, textil- och bildkonstnären och fotografen Annika Ödman. Annika berättade om sitt bildskapande och illustrerade det med fängslande bilder ur sin produktion.

Slutligen vill vi erinra om datumen för vårens återstående möten:

Torsdag den 5 mars

Torsdag den 9 april

Torsdag den 7 maj

Mötena hålls som alltid i Sundbybergs museums lokaler på Fredsgatan 4 i Sundbyberg, och tiden är kl 19, som vanligt. Väl mött!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *