Historien bakom

Klubben bildades 1947 och har sedan dess haft sin verksamhet i Sundbyberg.

Klubbens stadgar anger följande ändamål: Föreningen skall främja amatörfotografi i främst Sundbyberg som ett inslag i kulturlivet.

Klubben är ansluten till RSF (Riksförbundet Svensk Fotografi) samt SVEFO som är en avdelning inom RSF av klubbar från Nynäshamn till Gävle.

Jag kan själv blicka tillbaka på något mer än 25 års verksamhet, som givetvis varit mycket varierande. Medlemsantalet har under dessa år pendlat mellan 30 till 50 medlemmar. För närvarande är vi cirka 25 medlemmar.

Vår verksamhet är uppbyggd kring tio månadsmöten, och till dessa finns ett tävlingsprogram!

Hur kan man tävla i fotografi kan kanske den oinvigde fråga?

Fototävlingar på klubbnivå innebär att medlemmarna kan ställa upp i olika klasser. Diabilder, pappersbilder kan vara svart/vitt eller färg. Bilderna lämnas till någon utomstående person för bedömning och bilderna erhåller poäng, placeringar eller blir antagna till en utställning. Bedömningen redovisas för medlemmarna som på så sätt kan jämföra kvaliteten i sina bilder med andra fotografer vad gäller komposition, utförande och teknik.

Utöver denna verksamhet brukar vi bjuda in etablerade fotografer som visar och pratar om sina bilder. Fotografin utvecklas snabbt på den tekniska sidan vilket vi också försöker informera om. Klubbmedlemmarnas bilder är givetvis viktiga, så utöver tävlingarna brukar olika medlemmar visa bilder från olika områden.

En tradition som upprätthållits under alla år är en vårutflykt. För några år sedan besökte vi t.ex. Västerås Flygande Museum Vi fick tillfälle att fotografera och flyga med gamla fina flygplan. Bilderna sammanställdes till ett diaspel som visades för våra värdar från Västerås. År 2002 åkte vi till Björnö.

Klubbens medlemmar har deltagit med framgång i många tävlingar utanför klubben, tex det tidigare mycket populära Stockholms Fotomaraton, samt i tävlingar arrangerade av SVEFO.

År 1961 arrangerade klubben en mycket stor tävling med motto ”Sundbyberg 1961”. Till denna tävling kom ett stort material som ställdes till Hembygdsmuséets förfogande.

År 1998 arrangerade SFK ”SVEFO 1998” för klubbar i Stockholms området, ca femton klubbar deltog med nästan 500 bilder. Bilderna visades och ställdes ut i Hallonbergens skola och delvis på Biblioteket på Järnvägsgatan.

Åke Tegbäck, Fd ordförande