Vårt aprilmöte

På vårt aprilmöte hade vi glädjen att få besök av Gunilla och Mats Lundkvist från Varbergs fotoklubb. Närmare tjugo medlemmar hade slagit sig ner vid sina datorer för att höra Gunilla och Mats redogöra för sitt stora fotoprojekt, en dokumentation av natur och kultur i bygden vid Fylleån i Halland. De har arbetat med projektet sedan år 2013 och skapat en bildbank med 40.000 bilder. Det är med andra ord ett gediget och heltäckande arbete som de gjort. Och på vårt möte kunde vi avnjuta det. Vad man framför allt slogs av var mångsidigheten i deras arbete. Inget verkade ha undgått deras kameralins. Vackra naturbilder på floran och faunan och scenerierna efter ån omväxlade med dokumentära bilder på vad som fanns kvar av gamla kvarnar och vattenkraftverk. Gunillas och Mats projekt var ett fint exempel på vad man kan åstadkomma när man har den rätta glöden och entusiasmen inför de motiv man valt att rikta sin kamera mot. Tack för att vi fick ta del av ert förnämliga arbete!

Här är två länkar till projektet:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10218510106363732&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4686165191915&type=3

Fortsätt läsa ”Vårt aprilmöte”

Vårt marsmöte

I förra veckan hade vi på nytt ett videomöte i fotoklubben, med ett femtontal medlemmar vid datorerna.

Vår nya tävlingsledare och webmaster Christer har gjort ett fantastiskt jobb med att flytta vår webbsajt till ett nytt webbhotell och skapa webbaserade rutiner för inlämning och hantering av tävlingsbilder. Mötet inleddes med att han redogjorde för detta och för de planer han har för en vidareutveckling av våra webbsidor. Det kändes väldigt inspirerande och stimulerande.

Sedan var det dags för vår ordförande Richard att visa bilder. Han hade grupperat sina bilder i tre kategorier: Sleepless rust, Abstract och Photo walk in Stockholm. I fotoklubben vet vi sedan länge att rostiga detaljer, gärna från olika maskiner, är ett favoritmotiv hos ingenjören Richard, och nu visade han talrika exempel på hur bildmässiga sådana motiv kan bli och hur man kan gestalta skönheten i förfallet.

Fortsätt läsa ”Vårt marsmöte”

Vårt årsmöte

I förra veckan hade vi vårt årsmöte i fotoklubben, som ett videomöte med Zoom. Mötet var mycket välbesökt. Glädjande nog hade inte mindre än 19 medlemmar bänkat sig vid sina datorer för att vara med. Det kändes spännande och ovant att hålla en föreningsstämma med de formalia som hör till som ett videomöte, men det gick över förväntan! Vår ordförande Richard lotsade oss elegant mellan punkterna på dagordningen, och undertecknad, som ansvarade för tekniken den här gången, lyckades nästan hela tiden trycka på rätt knappar och dra i rätt spakar!

Fortsätt läsa ”Vårt årsmöte”